Att intervjua

Som journalist så kommer man behöva intervjua personer, på olika sätt för olika tillfällen. Man möter många olika personer, med olika kön, ålder, nationaliteter och bakgrunder. Det kan ske via telefon, via fysiskt möte, via presskonferenser och så vidare. Det bästa sättet att intervjua någon är just ansikte mot ansikte, för då kan man även läsa av kroppspråk och ansiktsutryck och inte bara höra en röst. 

En intervju är något som alltid ska förberedas för att det ska bli så bra som möjligt. En del som intervjuas vill även i förväg få vilka frågor som ska ställas så att även de kan förbereda sig på ett bra sätt. För journalisten är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt före, om personen, om ämnet och skriva ner alla fakta. För att skapa intressanta diskussioner är det bra att lära dig formulera dina frågor på bra sätt. 

Under intervjun

När du börjar en intervju, se till att du har strukturerat upp frågorna på bra sätt. Att ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt är även det viktigt. Det är bra att börja lite lätt med breda frågor, så att den du intervjuar blir varm i kläderna och bekväm så väl som du. 

Under samtalets gång är det även oerhört viktigt att du kommer ihåg att det är du som intervjuar och det är också därmed du som ska föra samtalet, inte tvärt om. Men lär dig även att det kan vara bra att vara tyst och lyssna utan att avbryta personen. En intervju kan du göra genom att anteckna, men det bästa är att spela in det och transkribera det hela efteråt. 

Låt alltid den du intervjuar få läsa igenom sedan då du sammanställt det hela. Det kan förvisso bli att de har åsikter och vill du ska ändra saker. Det är en svår balansgång som gäller där du dels såklart lyssnar på den du intervjuat, men inte för den sakens skull ändrar om helt och hållet. 

10 Nov 2020